Co jsme zjistili o hradě Veveří

Na hradě Veveří

žádná světla nehoří,

zato je tam devět věží!

Kdo nevěří,

hned tam běží.

Vyjdeš kopcem pěkně pěšky,

přesvědčíš se, sečteš věžky.

Z věží spatříš větve stromů,

málem neuvěříš tomu,

že pod nimi voda pění,

louky v květu krásně voní.

Bylo velké umění,

postavit to stavení.

To je básnička, která nám odstartovala krátké povídání o hradě Veveří.

Kdo se ji naučil zpaměti, získla 8 sluníček.

Tohoto využilo asi 7 dětí.

Stejně tak měly nabídku zisku dalších sluníček,

jestliže o něm zjistí zajímavé informace.

V přiloženém videu můžete sami posoudit,

jak se jim to podařilo.

Měla jsem radost, když si děti samy dělaly poznámky,

které jim pomohly v jejich připraveném povídání.

A.Š.