Čteme a víme co

Abychom si odpočinuli od psaní, vrhli jsme se dnes do soutěžení.

Vytvořili jsme dvojice a bojovali proti sobě.

Nebojte se, nevznikla žádná rvačka :o)

My jsme bojovali slovem!

Dvojice si mezi sebe rozdělily kartičky s větami,

kterým chybělo poslední slovo.

Úkolem protihráče bylo nejen větu přečíst,

ale hlavně vybrat z nabídky slovo ve větě chybějící!

Musely si dávat pozor také na tvar vybraného slova.

Jinak by jejich věta zněla pěkně zkomoleně.

Pokud spoluhráč větu správně přečetl i doplnil,

vzal si ji k sobě a získal tak bod.

Musím říct, že souboje to byly vyrovnané

a výsledky se lišily často jen o jeden bod.

Jiné dvojice zase doplňovaly písmena do správných slov.

Vyhrál ten, kdo zaplnil tabulku jako první.

Prostě jsme se dnes zase výborně bavili.

A.Š.