Luštíme tajný vzkaz 13.1.2010

 

Skupinová práce je sama o sobě náročná

a čím dříve se nejen naučíme její pravidla,

ale začneme je respektovat,

tím dříve se nám podaří úkoly plnit bezchybně a v časovém termínu.

To, že sedíme skoro od prvních dnů ve skupinách,

nám ten náš trénink ulehčuje.

Časem jsme ovšem přišli na to,

že jsme si na sebe příliš zvykli a začínáme v práci "lajdačit".

To rozhodně neprospívá kvalitě výstupu naší skupiny.

A tak každé pondělí probíhá losování členů 6ti skupin.

Děti si vytahují PET víčka různých barev.

Tyto barvy pak tvoří skupinu modrou, červenou, zelenou, bílou, růžovou a fialovou.

Proč si to takto komplikujeme?

Hlavně pro to, abychom se seznámili s pracovními návyky všech svých kamarádů.

Losování proběhlo už 2x a různé kombinace členů ve skupinách také vedly k různě kvalitním výstupům.

Někteří si takříkajíc nesedli a jejich práce nestála za nic.

Jenže na cestě životem budeme často odkázáni i ke spolupráci s těmi,

kteří nesplňují představy o ideálním partnerovi spolupracovníkovi

a budeme se s tím muset umět poprat.

 

A jak ten náš špiónský den probíhal?

 

Po vylosování své barevné skupiny, děti získaly kódovací tabulky a příklady.

Každý výsledek měl své písmeno a pokud děti luštily správně a pozorně,

věděly, kam se vydat....

A to na chodbu, kde si měly najít skupinové úkoly ve své barvě.

Tím samozřejmě jejich práce neskončila,

protože zjistily, že úkol je rozstříhaný na menší části.

Ty musely složit, celý vzkaz si přečíst a teprve pak začít plnit,

co se po nich požadovalo.

 

Na splnění úkolů se můžete podívat v jejich žákovských portfóliích.

Po skončení práce, která opravdu dala některým skupinám zabrat,

čekala každou z nich hodnotící část.

Musely nejen předvést výstup své dopolední práce,

ale hlavně zhodnotit práci svou i svých kamarádů.

Někdy to opravdu nebylo jednoduché.

Podívejte se, jak jsme se s úkoly během dne vypořádali

a určitě si prohlédněte také videa (bude jich 6).

Díky nim si možná uvědomíte,

že současná škola už nemůže stavět jen

na doplňování údajů do pracovních či jiných sešitů...

Na naše děti čeká příliš dravý život,

než abychom si mohli dovolit je do něho pustit nepřipravené...

A.Š.