Ptáci

Jak je naším zvykem, nejprve jsme si vylosovali nové skupiny podle barevného kódu.

V těch minulých jsme pracovali 3 týdny a nastal čas pro změnu.

Přestože si myslím, že se skupiny "namíchaly" docela dobře,

na výstupech bylo poznat, že spolu ještě děti nejsou "sžité".

Volba strategie nebyla vždy správná,

a tak výsledná prezentace neodpovídala dohodnutým pravidlům.

Úkolem skupiny si bylo přečíst text 

o vlaštovce, vrabci, čápovi a kukačce.

Podle textu odpovědět na otázky.

Podle kódu sestavit, vybarvit a nalepit obrázek.

Posledním úkolem bylo připravit si povídání o jednom z ptáků.

Máme 6 skupin, a tak 2 z nich měly úkol těžší.

Najít v přírodovědných knihách některého z určených ptáků

a přidat nám zajímavou informaci,

kterou jsme se v pracovních listech nedozvěděli.

Na vloženém videu můžete sledovat,

jak se to skupinám dařilo a co si o své práci myslí.

Za svou práci byly skupiny odměněny sluníčky.

Pokud byl výsledek nekvalitní, nebo se členové zapomněli podepsat,

čekala je mínusová sluníčka.

Berme to jako ponaučení do příště.

A.Š.

Video zaznamenává zatím jen 2.část hodnocení.

U té 1.části, došlo k technické závadě, brzy bude opravena. Děkuji za pochopení :o)