18.9.09

18.09.2009 19:22

Opět obrovská pochvala Haničce za její doplňující informace k tématu a její otázky, díky kterým jsme si ještě téma povídání rozšířili.

A.Š.

—————

Zpět