Týdenní plán

Vždy v neděli by se zde měl objevit plán všeho, co bychom chtěli v následujícím týdnu zvládnout.

Tato rubrika bude sloužit hlavně pro vaši orientaci v učivu a našich předpokládaných činnostech.

Náplň týdenního plánu se samozřejmě může aktuálně měnit podle pracovního nadšení dětí, únavy či touhy po dalších dovednostech :o))

Týdenní plán dostanou děti také vytištěný, abychom si pak společně provedli sebehodnocení a zhodnocení celého týdne.

V pátek ho donesou domů, abyste viděli, jak se sami ohodnotili, plán podepíšete a v pondělí si ho děti založí do svých portfólií.

Každý měsíc pak dostanou děti mé hodnocení všech výstupů, které se postupně objevily v týdenních plánech. Díky tomu budete mít přehled, zda děti zvládají vše tak, jak by měly.

A.Š.