Maťo - Lesní zvěř

01.02.2010 15:51

Les je domovem mnoha zajímavých zvířat

a Maťo se nám o nich  rozhodl vyprávět .

Měl překrásně připravenou prezentaci,

doplněnou mnoha obrázky ze zajímavé knihy,

vlastními poznámkami, ukázkami kůží lišky a kuny...

Vytvořil si plakát o životě lesní zvěře,

nezapomněl ani na různé druhy krmelců.

Vysvětlil nám tzv. liz, což je pařez v němž je zasazený kus soli

a zvěř si ho v zimě chodí olizovat, aby měla dostatek důležitých látek.

 

Maťo nám krásně rozdělil zvěř na pernatou a srstnatou,

uvedl nám také jejich zástupce.

Povídali jsme si například o divočákovi, srnci,

veverce, sově, krkavci, kuně...

Jestlipak poznáte i další zvířátka, o kterých nám Maťo vyprávěl?

Zkuste to.

Protože Matoušův dědeček je myslivec,

má Maťo přehled o mnoha mysliveckých výrazech,

s nimiž nás také seznámil.

Například uši jsou slechy, liška má na ocase kvítek...

Nakonec si připravil pro děti "poznávačku" za jedno sluníčko,

kdy děti měly přiřazovat nakreslenou tlapku nebo nohu správnému zvířeti.

Skoro všem se to podařilo. Stačilo jen trošku přemýšlet.

Poprvé v historii udělování bodů za tyto projekty

jsem s radostí udělila 2 bonusové daltonské body.

Sami posuďte, zda si je Maťo opravdu zasloužil.

Děti přidaly své 3DB, a tak si dnes mohl vybarvit 5DB.

Prezentace byla natolik úspěšná, že jsme se s Matoušem domluvili,

že na ni zítra pozveme i kamarády ze třídy 1.B.

Dnešní prezenatce bude historickou i z jiného důvodu.

Nejen, že je to 1.prezentace ve 2.pololetí školního roku,

ale od této chvíle proběhne vždy následující den kvíz,

který bude věnovaný proběhlé prezentaci.

Je  škoda, když takto získané zajímavé údaje a znalosti

občas pouštíme jen tak z hlavy ven.

Mělo by pro nás být důležité si je tam uchovat co nejdéle.

K tomu nám snad přispěje tento zajímavý kvíz.

Podle správných odpovědí, děti získají počet sluníček.

Uvidíme, kdo poslouchá pozorně.

 

Video opět najdete v rubrice našich přírodovědných prezentací.

 

A.Š.

 

 

—————

Zpět