Petr a transformers

23.01.2010 19:13

 

Tak toto je jeden z robotů - transformerů,

o kterých nám Petr vyprávěl.

Z jeho vyprávění jste mohli vycítit opravdové zaujetí a nadšení.

Bylo vidět, že jsou tito roboti opravdu Petrovou zálibou.

Přestože kluci pozorně poslouchali a příběh je zajímal,

rozhodla jsem se Petrovi nakonec udělit 2DB.

Je to z toho důvodu, že podobnou prezentaci už měl

a myslím si, že už jsme získali takové dovednosti, 

aby se témata našich projektů stala mnohem závažnějšími.

Už víme, jak se u ní chovat, jak nejlépe zaujmout posluchače... 

Určitě se podívejte na video.

A.Š.

 

—————

Zpět