Tomáš - Daidalos a Ikaros

18.02.2010 18:14

Tom si pro své vyprávění vybral opravdu zajímavé téma,

kterým se pro něho staly staré řecké báje a pověsti.

Vybral si pověst o Daidalovi a Ikarovi.

Tu nám také převyprávěl a pro naši představu donesl

i animované příběhy na DVD, ale zatím jsme tuto část jeho prezentace odložili.

Pro upomenutí, jsem si dovolila vložit Daidalův příběh.

Tomovo vyprávění můžete zhlédnout na videu.

Tom získal 3 daltonské body.

A.Š.

 

Jednou Daidalos vyslechl rozhovor dvou dělníků, kteří se hádali, kdo je lepší umělec, zda Daidalos či Tálos. Oba dělníci se shodli, že Tálos bude lepší. To Daidala rozčililo a rozhodl se, že Táloa zabije. Stalo se, že ho shodil z vysoké skály, ale mrtvé tělo pod skalou nenašel. Bohyně Athéna jej totiž zachytila a proměnila ho v čejku. Daidalos byl při tomto činu spatřen a měl být odsouzen. Utekl se svým synem Ikarem na Kypr, kde vládl Mínos, jenž měl syna Minothaura, napůl člověka napůl býka.

Tento tvor sužoval celý ostrov a král mu musel často dávat lidské oběti. Daidalos králi postavil obrovské bludiště, které posloužilo jako vězení pro minotaura. Poté se ovšem chtěli z Kréty vrátit domů,ale Mínos ho nechťel propustit a nechal hoe zavřít do bludiště. Daidalos pozoroval ptáky a našel v nich inspiraci pro útěk. Sestrojil dva páry křídel slepených voskem a svázaných provázkem. Jedno ráno vyletěli na zpáteční cestu. Ikarus opojen náhlou svobodou vylétl vysoko ke slunci, vosk se rozehřál a peří se uvolnilo. Ikarus se zřítil do moře. Večer vyplavilo moře jen Ikarovu mrtvolu. Daidalos pohřbil Ikara a prchl na Sicílii. Ostrov, kde pochoval syna připomíná dodnes svým jménem Ikarův osud. Říká se mu Ikária.

zdroj

—————

Zpět