První "minidalton"

V matematice jsme si dnes porpvé vyzkoušeli takový "minidalton".

Proč jsem ho takto nazvala?

Věnovali jsme se jen matematice a děti měly volbu pouze v pořadí cvičení v pracovním sešitě.

Když byly hotové a měly vše správně, mohly si jít hrát na koberec. Domluvili jsme se na čase, který těmto cvičením budou děti věnovat.

Jelikož ještě nepoznají čas na běžných hodinách, měly děti konečný čas nastavený na hodinách papírových a to tak, aby si ho mohly porovnat s tím opravdovým.

Všichni si vyslechli nejen vysvětlení úkolů, ale také jsme si zopakovali pravidla, která musíme dodržovat. A pak nastalo v některých skupinách pozdvižení :o))

Přestože všichni jako ovečky odkývali, že všemu rozumí, najednou zjistili, že tomu tak vůůbec není. A co teď?

Snížek neporadil, ve skupině nikdo nevěděl...

A tak musela skupina vyslat jednoho posla po třídě, aby zjistil postup práce a popsal ho své vlastní skupině.

Až na tyto malé/velké věci :o) všechny děti úkoly splnily v časovém limitu. Některé výborně, jiné o malinko hůře. Všechny  dostaly 2 daltonské body, které si vyznačily na svůj daltonský metr.

Ne vždy ovšem bude zisk bodů takto rovnocenný, ale v případě velkých odlišností v rychlosti práce nezpůsobené lenivostí :o)), upravím bodové hodnocení tak, aby byli všichni nadmíru spokojení.

 

Děti ode mne mají obrovskou pochvalu nejen za splněnou práci,ale také za to, že pomáhali jeden druhému a snažili se, aby nikdo nezůstal bez pomoci.

A.Š.

ZÁŘÍ 2009