Pasování prvňáčků na rytíře knihy-MěK 17.2.2010

Protože jsme se naučili krásně číst,

s radostí jsme využili nabídky Městské knihovny,

zúčastnit se pasování prvňáčků na rytíře knihy.

 

Museli jsme prokázat své dovednosti ve čtenářském umění.

Každý kdo chtěl být pasován, musel přečíst kousek z knihy,

kterou si sám vybral.

Text děti neměly připravený, o to těžší tato zkouška byla.

 

 

Dále si mohly děti vybrat mezi malováním obrázků

a vyplňováním zajímavých pracovních listů.

 

Když děti prokázaly svou čtenářskou zdatnost,

byly oblečeny do slavnostního rytířského pláště a vyslechly si,

s mečem na svém rameni, slavnostní slib,

který je zavázal k ochraně knih a všech ostatních písemností.

Děti pasoval pan místostarosta, který byl taktéž oblečen ve slavnostním plášti,

s korunou na hlavě a bytelným mečem v ruce.

Tato chvíle byla natolik slavnostní,

že jsme byli pod drobnohledem regionální televize i tisku.

Některé z dětí poskytly svůj první rozhovor...

16 dětí se v tento den zapsalo do knihovny

a získaly tak přístup k mnoha zajímavým knihám.

Musím se přiznat, že mě velmi potěšila pochvala paní knihovnice,

která pronesla, že jsme byli jediní z devadesáti dětí, kteří četli souvisle.

Myslím si, že to pro nás všechny byl nezapomenutelný zážitek

a rádi se s vámi o něj podělíme.

A.Š.