Bloková výuka

Na otázku "Jak se učíme?" nezbývá než odpovědět "Samozřejmě hrou."

A protože nejsme jen tak ledajaká třída, ale třída daltonská, platí u nás odlišná pravidla než v mnoha jiných třídách a nebojím se říct i v celých školách.

Už během 1,týdne jsme zjistili, že je nám klasická hodina o délce 45ti minut prostě krátká, a tak jsem se rozhodla rozdělit den ne na vyučovací hodiny, ale přímo bloky.

1.blok trvá od 8:00 do 9:30 a 2.blok zase od 9:50 do 11:30.

Jste-li pedagogové či naopak starostliví rodiče, můžete kroutit hlavou nad takovým to nesmyslem a poukazovat na potřeby prvňáků týkající se jejich nároků například na odpočinek. Mohu vás uklidnit, že vše je pořádně promyšleno a probíhá tak, aby byly naplněny všechny potřeby dětí této věkové kategorie.

V rámci jednoho bloku neustále střídáme činnosti. Chvíli si povídáme, pak počítáme, kreslíme nebo posloucháme příběhy, které vytváříme s pomocí našich kouzelných krabiček. O tom, že skáčeme nebo hrajeme hry vůbec nepochybujte! :o)

Od října začneme, alespoň v základních pojmech nebo povelech, běžně přecházet z českého jazyka do anglického,

Už tento 1.týden nám stačil k tomu, že nás nevytrhne z práce zvonění po 1.hodině a ve 2.bloku zase zvonění po hodině třetí :o)

A chcete-li vědět, jak probíhá náš běžný den, podívejte se do následující rubriky....

 

A.Š.